Forside

Den nye del af Marselisborg Havn vil i 2020 bestå af 8 områder:
1. Slæbestedet 2. Havnetorvet 3. Tidevandshaven 4. Bryggen
5. Galleriet 6. Udsigten 7. Strandengen 8. Ankomsten

Den nye del af Marselisborg Havn vil i 2020 bestå af
8 områder:

1.
Slæbestedet
2.
Havnetorvet
3.
Tidevandshaven
4.
Bryggen
5.
Galleriet
6.
Udsigten
7.
Strandengen
8.
Ankomsten

Del på

Tilgængelighed vil være et omdrejningspunkt
på Den Blå Promenade

Del på

Aktivitetsdæk

/ Bryggen

Her skal læring og maritimt klubliv gå hånd i hånd. Bryggen skal invitere børn og unge til at møde havet, både over og under overfladen.

Her er læringslokale direkte ud til den brede promenade og vandet, og plads til at skoleklassen kan komme til, i og på vandet.

Foreningslivet skal blandes med det blå skoleliv.

Den Blå Promenade vil blandt andet huse
Galleriet af kunstner Jan Norman

Del på

Aarhusiansk kunst​

/ Galleriet

I dette atelier byder vi billedkunstner, skulptør og fotograf, Jan Norman, velkommen til Marselisborg Lystbådehavn.

Jan har igennem mange år arbejdet i Aarhus, men har også tilbragt 10 år i udlandet, hvor han har sat sit præg på særligt den aarhusianske kunstverden.

Fremover vil Jan berige havnen med sin fantastiske evne
til at iscenesætte og skabe kunstoplevelser.

Overblik over områderne

Slæbestedet

Naturlige rammer

Med en af Danmarks smukkeste havne som baggrund, kan besøgende her altid få underholdning og stort overblik. Her skabes der mulighed for at sidde og iagttage at havkajakkerne går til og fra, samtidig med at trailerbåde søsættes til trollingtur eller leg på vandet.

Slæbestedet danner en naturlig ramme for begyndelsen af Den Blå Promenade, og havnens fascinerende liv.

Havnetorvet

Det maritime mødested

Stedet er centralt for det summende havneliv. De hyggelige randhuse skaber rammer om mange aktiviteter og oplevelser. Et socialt mødested for roere, sejlere og alle andre som kommer forbi.

Det er her besøgende kommer tæt på havnen, og de yngste kan fange krabber på et bredt og tilgængeligt aktivitetsdæk.

Målet med havnetorvet er at sikre havnen en aktiv plads, der fremstår indbydende hele året.

Tidevandshaven

Duftende og spiselige vandhaver

Sanselige vandhaver med særlig spiselig vegetation, samt farver og dufte, der ændres i takt med årstiderne og skiftende vandstande

Trædestier, blandet med fuldt tilgængelige stier som et legende element gennem haverne, giver alle mulighed for at komme helt tæt på det grønne.

Grillpladser i tæt kontakt med vandhaven. Rekreativt areal. På promenaden, langs tidevandshaven, etableres opholdsnicher med borde/bænke, liggestole, samt siddeplinte hvor man kan sidde ”i” haverne med kig ud over havnen.

Bryggen

Tilgængelighed for alle

Her skal læring og maritimt klubliv gå hånd i hånd. Bryggen skal invitere børn og unge til at møde havet, både over og under overfladen.

Her er læringslokale direkte ud til den brede promenade og vandet, og plads til at skoleklassen kan komme til, i og på vandet.

Foreningslivet skal blandes med det blå skoleliv.

Galleriet

Kunstner Jan Norman

I dette atelier byder vi billedkunstner, skulptør og fotograf, Jan Norman, velkommen til Marselisborg Lystbådehavn.

Jan har igennem mange år arbejdet i Aarhus, men har også tilbragt 10 år i udlandet, hvor han har sat sit præg på særligt den aarhusianske kunstverden.

Fremover vil Jan berige havnen med sin fantastiske evne til at iscenesætte og skabe kunstoplevelser.

Udsigten

Målet for gåturen

Som afslutning på promenaden fortsættes trædækket ud gennem stenkastningen, og der skabes et gennemgående kig til Aarhusbugten - porten til vandet.

Fra opholdsplateauet kan man nyde udsigten og solen på den sydvendte siddetrappe, fiske fra fiskepladserne eller komme helt tæt på vandet yderst ved brodækket.

En stormport aktiveres ved høj vandstand, og gør oplevelsen af naturens skift helt konkret.

Strandengen

Den Grønne Havn

Nye overordnede forbindelseslinjer skaber bedre sammenhæng mellem Tangkrogen og havnens ankomstarealer. Slyngede stiforløb gennem opstammede solitære træer der sammen danner en lund. Mulighed for at etablere forskellige aktiviteter såvel som træningsfaciliteter, hængekøjer, naturleg, ophold mv.

I modsætning til det tætte buskads, der idag lukker helt af for udsyn, skaber Lunden en større åbenhed og transparens mod bysiden. Strandengen, med kystens særlige vegetation, skaber et sanseligt oplevelsesrum, der ændres med årstidernes skiften.

Ankomsten

En indbydende velkomst

En indbydende markering af overgangen fra de store parkeringsarealer ved Tangkrogen til den grønne havn og kystens åbne landskab.

Mulighed for kortere ophold og parkering (handicapparkering) med udsigt over havnen som kan bruges af gangbesværede. Det hurtige pausested tæt på bilerne. Et sted at sætte cyklen.

Siddeplinte skaber en tydelig ramme, et samlingspunkt, med et fint kig og overblik over havnens sydlige del.

Sydbyens nye åndehul på Marselisborg Lystbådehavn

Vores vision… at åbne overgangen fra Tangkrogen ud mod Marselisborg Lystbådehavn. Vi vil skabe en promenade langs stykket, hvor havnen og Tangkrogen mødes – et sted, hvor mennesker i alle aldre kan samles omkring maritime oplevelser og aktiviteter.

Vi vil skabe otte nedslagspunkter langs promenaden, der indeholder alt fra Havnetorv til Strandeng…

Et nyt frirum der forbinder by, havn og mennesker – vi kalder det Den Blå Promenade!