Forside

Den nye del af Marselisborg Havn vil i 2020 bestå af 7 områder:
1. Havnetorvet 2. Strandhaven 3. Bryggen
4. Atelieret  5. Udsigten 6. Strandengen 7. Ankomsten

Den nye del af Marselisborg Havn vil i 2020 bestå af 7 områder:

1. Havnetorvet
2. Strandhaven
3. Bryggen
4. Atelieret
5. Udsigten
6. Strandengen
7. Ankomsten

Del på

Tilgængelighed vil være et omdrejningspunkt
på Den Blå Promenade

Del på

Aktivitetsdæk

/ Bryggen

Her skal læring og maritimt klubliv gå hånd i hånd. Bryggen skal invitere børn og unge til at møde havet, både over og under overfladen.

Her er læringslokale direkte ud til den brede promenade og vandet, og plads til at skoleklassen kan komme til, i og på vandet.

Foreningslivet skal blandes med det blå skoleliv.

Den Blå Promenade vil blandt andet huse Atelieret med kunstner Eske Touborg

Del på

Aarhusiansk kunst​

/ Atelier

I Atelieret byder vi velkommen til kunstneren Eske Touborg, som også er kaospilot og selverklæret klaphat. Du har måske allerede set nogle af hans utrolig flotte vægmalerier, der kan findes rundt omkring i Aarhus – fx ved Ringgaden, på Frederiksbjerg og på ARoS.

Som kaospilot er han bl.a. trænet i oplevelsesdesign og kreativ ledelse, og Klaphat-siden kommer til udtryk gennem alle de andre værdier og interesser, som Eske besidder. Fx prioriterer han at lægge kræfter i ting, som ved første øjekast kan virke unødvendige, men som er sjove at arbejde med, for den slags kommer der magi ud af.

Glæd dig til at møde Eske i Atelieret.

Overblik over områderne

Havnetorvet

Det maritime mødested

Stedet er centralt for det summende havneliv. De hyggelige randhuse skaber rammer om mange aktiviteter og oplevelser. Et socialt mødested for roere, sejlere og alle andre som kommer forbi.

Det er her besøgende kommer tæt på havnen, og de yngste kan fange krabber på et bredt og tilgængeligt aktivitetsdæk.

Målet med havnetorvet er at sikre havnen en aktiv plads, der fremstår indbydende hele året.

Strandhaven

Duftende og spiselig have

Sanselig have med særlig spiselig vegetation samt farver og dufte, der ændres i takt med årstiderne.

Trædestier, blandet med fuldt tilgængelige stier som et legende element gennem haven, giver alle mulighed for at komme helt tæt på det grønne.

Grillpladser i tæt kontakt med haven. Rekreativt areal. På promenaden, langs Strandhaven, etableres opholdsnicher med borde/bænke, liggestole samt siddeplinte, hvor man kan sidde med kig ud over havnen.

Bryggen

Tilgængelighed for alle

Her skal læring og maritimt klubliv gå hånd i hånd. Bryggen skal invitere børn og unge til at møde havet, både over og under overfladen.

Her er læringslokale direkte ud til den brede promenade og vandet, og plads til at skoleklassen kan komme til, i og på vandet.

Foreningslivet skal blandes med det blå skoleliv.

Atelieret

Kunstner Eske Touborg

I atelieret byder vi kunstner, Eske Touborg, velkommen til Marselisborg Lystbådehavn.

Eske har mange års erfaring med graffiti og streetart, men han har også et stort talent når det kommer til olie- og akrylmaleri.

Glæd dig til at møde Eske i Atelieret.

Udsigten

Målet for gåturen

Som afslutning på promenaden fortsættes trædækket ud gennem stenkastningen, og der skabes et gennemgående kig til Aarhusbugten - porten til vandet.

Fra opholdsplateauet kan man nyde udsigten og solen på den sydvendte siddetrappe, fiske fra fiskepladserne eller komme helt tæt på vandet yderst ved brodækket.

En stormport aktiveres ved høj vandstand, og gør oplevelsen af naturens skift helt konkret.

Strandengen

Den Grønne Havn

Nye overordnede forbindelseslinjer skaber bedre sammenhæng mellem Tangkrogen og havnens ankomstarealer. Slyngede stiforløb gennem opstammede solitære træer der sammen danner en lund. Mulighed for at etablere forskellige aktiviteter såvel som træningsfaciliteter, hængekøjer, naturleg, ophold mv.

I modsætning til det tætte buskads, der i dag lukker helt af for udsyn, skaber Lunden en større åbenhed og transparens mod bysiden. Strandengen, med kystens særlige vegetation, skaber et sanseligt oplevelsesrum, der ændres med årstidernes skiften.

Ankomsten

En indbydende velkomst

En indbydende markering af overgangen fra de store parkeringsarealer ved Tangkrogen til den grønne havn og kystens åbne landskab.

Mulighed for kortere ophold og parkering (handicapparkering) med udsigt over havnen som kan bruges af gangbesværede. Det hurtige pausested tæt på bilerne. Et sted at sætte cyklen.

Siddeplinte skaber en tydelig ramme, et samlingspunkt, med et fint kig og overblik over havnens sydlige del.

Sydbyens nye åndehul på Marselisborg Lystbådehavn

Vores vision… at åbne overgangen fra Tangkrogen ud mod Marselisborg Lystbådehavn. Vi vil skabe en promenade langs stykket, hvor havnen og Tangkrogen mødes – et sted, hvor mennesker i alle aldre kan samles omkring maritime oplevelser og aktiviteter.

Vi vil skabe syv nedslagspunkter langs promenaden, der indeholder alt fra Havnetorv til Strandeng…

Et nyt frirum der forbinder by, havn og mennesker – vi kalder det Den Blå Promenade!