Velkommen til Marselis Havhave

Marselisborg Lystbådehavn kan nu byde velkommen til foreningen Marselis Havhave, som bliver en del af Den blå promenade.

Muslinger, tang og formidling 
Foreningen Marselis Havhave blev stiftet på en kølig vintereftermiddag. Mere nøjagtigt den 5. februar 2020 i mødelokalet på Marselisborg Havn. Foreningens formål er både at iværksætte og drive et muslingeanlæg og en tangfarm, men i høj grad også at formidle viden om vandmiljø, klima og havets frugter til f.eks. skoleklasser i Aarhus.

Opstart og kommende opgaver
Foreningen har været under opsejling i nogle måneder med et pitstop i november 2019 i form af et informationsmøde for alle med interesse i maritime nyttehaver. Et andet pitstop var en ekskursion til Havhaven Ebeltoft Vig i januar. Det gav foreningen et grundigt indblik i, hvordan en havhave drives, og hvilke opgaver den nye forening i Marselisborg skal kaste sig over.

Der skal først og fremmest arbejdes på at finde en placering af havhaven, undersøge vandkvaliteten og søge de nødvendige tilladelser. Foreningen forventer desuden at udvikle på formidlingsdelen og naturligvis udvide deres netværk af samarbejdspartnere omkring havhaven.

Bred opbakning til havhaven
På generalforsamlingen deltog 16 personer, hvoraf en god del var gengangere fra informationsmødet i november. Der var dog også kommet et par nye til. Karakteristisk for den stiftende flok var et bredt aldersmæssigt spænd. Der var både unge biologistuderende og et par pensionister i flokken. Og så var en del af dem midt imellem. Det var meget tydeligt, at det var mennesker med en interesse i havet på den ene eller anden måde. Der var en hel del kajakroere, nogle lystsejlere og dem med en faglig interesse i havet og havets produkter.

Bestyrelse med masser af faglig viden 
Efter gennemgang og vedtagelse af vedtægterne for foreningen valgtes en bestyrelse. Det blev en stærk bestyrelse med en masse faglig viden om muslingeproduktion, om formidling og kommunikation og ikke mindst om at drive en forening på en god måde.

Til bestyrelsen blev valgt Nils Musaeus Bertelsen som formand, Søren Kronborg Pedersen som kasserer, Maren Lyngsgaard, Kirsten Falkum og Andreas Salling som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter blev Michael Kragh og Rikke Brink valgt. Der blev også valgt en revisor og revisorsuppleant, hhv. Jacob Arnkvist og Frederik Kragh.

Mere information
For mere information om Marselis Havhave kan man finde os på vores facebookside https://www.facebook.com/Marselis-Havhave-102449634625809/

Man kan også kontakte den nyslåede formand Nils Musaeus Bertelsen på n_bertelsen@hotmail.com tlf. 2851 7099

Bestyrelsen i Marselis Havhave. Fra venstre: Andreas Salling, Maren Lyngsgaard, Nils Musaeus Bertelsen, Kirsten Kjer Falkum, Søren Kronborg Pedersen, Michael Kragh og Rikke Brink.